FANDOM


Nicolas Bourriaud tarafından 2005 yılında ortaya atılan ve anlayabildiğim kadarı ile öncelikle sanatta "ticarileşmeye" ve "standartlaştırmaya" karşı olan, küreselleşme sonrası dünyada, (postmodernite) sanatın daha otonom bir hale gelmesini hedefleyen, tekilliği öne alan ve postmodernin öldüğüne kanaat getiren bir yeni modernizm okuması da denebilir.

2009'da Tate Müzesi'nde bir sergi de düzenlenmiş

bkz: alter(-den değişmiş)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki