FANDOM


Neden Önemli Edit

Gtk-ok Bu madde neden 'Görsel Şiir' için önemlidir?

İlgili madde aşağıdaki sebeplerden dolayı Görsel Şiir tarihçesi açısından önemli bir kavramdır.
Maddenin editörleri tarafından doldurulmalıdır.

Müphem olarak da tabir edilirdi eskiden. Anlamsız, kapalı, belirsiz olanı işaretlemek için kullanılan ve şiirin en verimli yerlerini kapatıp, şiir tarihinin altına süpüren ifade. Anlamın aslında haz olduğu konusuna da yorumlar bu kafayı etkileyemez, etkileyememiştir.

İkinci Yeni, Princeton Edebiyat Sözlüğü'nde "Meaningless Poetry" olarak geçmektedir, sayemizde.

Ahmet Haşim'in "Şiir Üzerine Bazı Mülahazalar" yazısında da belirttiği gibi;

"Çünkü açıklık, esere aid olduğu kadar, okuyucunun da zekâsı ve ruhu ile ilgili bir meseledir. "