FANDOM


Adorno'nun "yapıtlarda içkin olarak bulunan kategoriselliği inkar eden bir görsellik normu, görselliğin kendisini puslu, şeffaf olmayan bir nitelik halinde şeyleştirir, saf biçim uyarınca katılaşmış bir dünyanın kopyası haline getirir.." diye tanımladığı şeyi adlandırmak için kullandığı kavram (Adorno 1984, Aesthetic Theory, Londra, s. 139-140; aktaran Jonathan Crary (2004) Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzunca Yüzyılda Görme ve Modernite Uzerine, s. 24, İstanbul: Metis).

Hamiş: Estetik Kuram'ın türkçe çevirisine de bakmalı.