FANDOM


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
  • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
  • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).
Book important Bu maddedeki bilgilerin eksik ve/veya yetersiz olduğu yönünde kuşkular bulunmaktadır.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.


Şiir Edit

Tiyatro Edit

Yüzyılın önemli yönetmenlerinden ve düşünce insanlarından birisi olan Peter Brook'un tiyatro görüşünün temeline oturttuğu Boş Alan Teorisi'ni de açıkladığı kitabının da adı da Boş Alan'dır. Brook'a göre her boş alan sahnedir ve oyuncu o boş alanı dilediği doldurabilir. Boşluğun bir mekân olarak kabul edildiği yerde ille de o boşluğu dolduranın klasik öğeler olması gerekmez. İçinde hiçbir nesnenin bulunmadığı sahne boş bir uzaydır ve oyuncunun bu uzayla temas etmesiyle birlikte uzama dönüşür.

O halde en basit yaklaşımla şiir için de şiirin yazılabildiği her alanı boşluk olarak niteleyebiliriz. Hatta daha da ileri giderek boşluğun da yazılabilir ya da yapılabilir olduğunu söyleyebiliriz.

Fizik Edit

Ayrıca bkz. Edit