FANDOM


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
  • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
  • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).

Neden Önemli Edit

Gtk-ok Bu madde neden 'Görsel Şiir' için önemlidir?

İlgili madde aşağıdaki sebeplerden dolayı Görsel Şiir tarihçesi açısından önemli bir kavramdır.
Maddenin editörleri tarafından doldurulmalıdır.


Var mı böyle bir tanımlama? Deney ile hemhal olmuş şiir anlamında kullandığı da görülse de, açıkça, yeni-biçimcilik ya da neo-biçimciliğin en zor fazıdır. Deney, içinde Ey barındırdığı ve Den de barındırdığı için işin densizliğe kaçması doğaldır. Böyle de olmuştur.

Deformasyon olarak da adlandırılabilir. Ayrıca Enformasyon Teorisi üzerinden değerlendirilebilecek de bir alan açmaktadır. Özellikle McLuhan'ın Mecra-Mesaj ilişkisini ortaya atması ile daha da anlam kazanmıştır. Deney, şiirin Mecra ile Mesajının çakışamadığı durumları sorgulamak için varken, genelde dize kırma ve lafı uzatma, tem dağıtma gibi işlevleri de olmuştur. Şiirde matris kavramının da içine etme, şiirsel sözlüğü yıkma, çağrışım, ahenk, ritm gibi klişelere düşman olma anlamına da gelmesi gerekirken, genelde bu amaçlar için kullanılmamıştır.

2000'li yıllara girilirken, 70-80 ve 90'da bastırılan diğer çoğu şey gibi "deney" de postmodernizmin bize ettiği kötülüklerden biri olarak görülmekte ve görüldüğü yerlerde imha edilmeye çalışılmaktadır.