FANDOM


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
  • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
  • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).
Book important Bu maddedeki bilgilerin eksik ve/veya yetersiz olduğu yönünde kuşkular bulunmaktadır.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Accessories-text-editor Bu maddede kullanılan üslubun, ansiklopedik bir yazıdan beklenen resmî ve ciddi üsluba uygun olmadığı düşünülmektedir.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Tanım Edit

Janez Strehovec'ın tanımına göre Dijital Şiir[1],

Avan-gart ve Neo-avangart Şiir, Görsel ve Somut Şiir, Metin-Temelli Elektronik Enstalasyon Sanatı, Kavram Sanatı, Ağ [Net] Sanatı ve Yazılım Sanatının kesişiminde konumlanan kendi başına bir türdür. Dijital şiir, şiir özellikleriyle dijital metinuzantıların [textscapes] ve enstalasyonların yanı sıra, kinetik ve hareketli şiir, ergodik ve görsel dijital şiir parçaları, dijital ses şiiri, (ortak yazarlık ile) interaktif şiir, kod şiir, şiir üreteçlerini de içerir. Bu türün, çarpıcı görsel, hareketli ve hatta dokunsal özelliklerle ASCII dili ve HTML sembollerinin de yeni poetik yapılara dahil olduğu anlamına gelen internet dili [netspeak] ve programlama dillerinin sembollerini içeren genişletilmiş bir metinsellik kavramını kullanması önem arz eder.

Philip Menezes ise "teknolojik şiir" olarak tanımladığı kavram üzerinden bir alan açmaya çalışır[2];

Şiirin, göstergelerin özel bir örgütlenmesi olduğunu göz önünde tutarak görsel şiir örgütlenmesinin çerçevesini çizmeye çalıştım. Teknolojik şiirler, anlamlararası uyum (intersemiotics conformation) anlamında, görselliğin sözcüklerin biçimlerinden çıktığı birinci grup görsel şiirin çeşitlemeleridir. Bu üç gruba tekrar bakarsak tarihi bir ilerleme görülebilir, teknolojik şiir görsel şiirin bu yüzyıldaki ilk sahnesindedir.

Menezes, başka bir makalesinde ise, bu yeni teknolojik evre ile şiir arasındaki bağı şöyle açıklayacaktır[3];

İlk teknolojik evre yorumlamaya karşı bir düşünce tarafından işaretlenmişse, ikinci bir teknolojik evre içeren günümüz deneysel şiiri görsel ve sessel efektleri okumanın yanında olmalıdır. Bu, deneysellik ruhunu koruyacak, sonradan açık bir ütopya; süreğen bir anlamda dünyanın yeniden bulunuşu ve dönüşümünü (değiştirilmesinin) ifade eden bir çoğulütopya (pluritopia) tarafından desteklenecektir.

Franck Cormerais'a göre ise, Dijital'in Poetikası kilit bir önem arz eder[4];

Dilsel bir dönemeçten sonra, ifadesel pratiklerin tam kalbine tekniğin harekete geçirilmesini yerleştiren bir “teknolojik dönemeç”ten bahsedilebilir. Başka bir deyişle, teknolojiye başvurmadan sanat yapılamaz. Bununla birlikte sanat, ayrı bir alan olarak değil, tekniğin dolayımıyla bir yapıt (nesne) üreten bir pratiğe dönüş olarak görülmelidir. Teknolojik dönemeç, önceliği yapmaya değil, söylemeye veren ilişkinin tersyüz edilişi olarak kendini gösterir. Yani dijitalin poetikasının adresi, yapmanın ve söylemenin iç içeliğidir, diyebiliriz.

Kaynakça Edit

  1. Döngü Olarak Metin/ Dijital Şiir Üzerine
  2. GÖRSEL ŞİİRDEN SESLİ ŞİİRE: SÖZCÜĞÜN TEKNOLOJİKLEŞMESİ, Philadelpho Menezes
  3. GÖSTERGELERARASI ŞİİR, Philadelpho Menezes
  4. Dijitalin Poetikası