FANDOM


Paul Virilio'ya göre "Hız"ın mantığı. 'Hız ve Politika' [1]da Virilio, Dromoman üzerinden kurgular tüm yapıtı. Dromoman, Ancien Regime'de (1789 öncesi monarşi) asker kaçaklarına ve psikiyatride sürekli dolaşma manisine yakalanan kişiye verilen addır. Dromoloji ise, Eski Yunanca dromos'tan (yol, yürüyüş, koşu, yarış) türetilmiş, dromokratik devrim ise yol üzerindeki iktidarda devrim anlamına geliyormuş.

  1. Metis Yayınları, Kasım 1998, çeviren: Meltem Cansever