FANDOM


2000'li yılların başı bu dönüşümün ağır şekilde yaşandığı ve itirazlarla birlikte gelişmelerin de inatla sergilendiği yıllar oldu. Görsel Şiir'in bu itirazlarla birlikte anıldığını, çoğu kez mecra-mesaj arasındaki ilişkiyi hiç düşünmemiş kuşaklar tarafından hedefte tutulduğunu da belirtmek gerek. Bu anlamda dizeli şiir, konvansiyonel şiir, sözlü kültür, yazılı kültür, basılı kültür, postmodernizm, modern-sonrası ya da medya okur yazarı, deneysel şiir gibi kavramları de dolaşıma sokan Görsel Şiir tartışmaları, ortaya çıkan dalgalanmalarda çeşitli kademelerde eleştirilere de yataklık etmiştir.

Özetleresek, Görsel Şiir, Şiir'in, Modern sonrası süreçte, geride bıraktığını sandığı fakat bir geç-kalmışlık fazında bekleyen ve semiren ve hayaletleşen tüm kavramları ile hesaplaşma sürecidir. Bunu, dizeli şiir yazan şairlerin başlatmış olması, bugüne kadar alışılan süreçlerin dışında bir hareket stratejisi belirlemeleri ve meşru sayılmayı birinci dereceden Şiir Kamusu'nun kendi dinamiklerine bağlı görmemeleri, kendi yayın politikası ve okurunun peşinde olmaları gibi yan etkenlerle birlikte bu süreç, Şiir'in özgürleşmesi adına önemli bir katkı olmaktadır.

Katılım Edit

Bu katkıyı göz önünde tutarak, bu sayfalara siz de destek verebilir, ara noktaları, kat yerlerini, kavramların kullanıma açılmayan, varlığa ya da dile gelmeyen bölümlerini bizimle paylaşabilirsiniz.

Amaç Edit

Bu 'wiki' aradan geçen 7 yıl içinde olan biten şeyleri, kavramsallaştırılabilecek bir tarihsel süreci, yan anlamları ve oluşumları ve kahramanları ile birlikte derleyip toparlamak için var. Görsel Şiir ile ilgili merakınızı giderecek, her bilgiyi burada tasnif etmeye çalışacağız. Wikia'ya üye olarak siz de bu sözlüğün büyümesine katkıda bulunabilirsiniz.


Ayrıca bkz Edit