FANDOM


toplumsal rol, duruş; yahud genel anlamlıyla karakter bile diyebileceğimiz italyanca kelime. Geçen yıllarda ölen Bergman'ın da bir filmi var böyle. Psikolojiyi zorlayan bir filmdi. Ayrıca canımız tarayıcımız Mozilla F'nin fonunu oluşturan eklentiye denir.

Yukarıdaki tanıma ilave olarak.. Kişilik (personality) kelimesinin kökeni "persona"dan geliyor. Persona'nın anlamı ise "maske". Eski Yunan tragedyalarında aktörler maske kullanırlarmış. "Sona" ses demek; "per" ise içinden demek.. Tragedyalarda maskelerin içinden konuşuyorlarmış ve gerçek yüzlerini göremiyormuşsunuz.. Aslında böyle bakınca, denilebilir ki, "kişilik" ya da "karakter" dediğimiz şey, sadece en çok onaylanıp, kabul gördüğümüz "maske"mizi takmaktan ibaret.. Maskelerimizden birini ya da birkaçını.. "Maske"nin ötesine inebilene, görebilene alkışlar gelsin diyelim..:)