FANDOM


(1757, Londra – 1827)

William Blake, Londra’da 28 Kasım 1757’de doğdu. Blake’in altı kardeşinden sadece ikisi hayatta kalabilmişti. Çocukluğunun başlarından itibaren Blake, bir şeyler gördüğünü söylüyordu. Dört yaşındayken “başını pencereye koymuş” şekilde Tanrı’yı gördüğünü, dokuz yaş civarında kırda dolaşırken, meleklerle dolu bir ağaç gördüğünü söylemişti. Annesiyle babasının, William Blake’i “yalan” söylemekten vazgeçirmeye çalışmasına rağmen, onun yaşıtlarından farklı olduğunu da gözlemliyorlardı. Blake’i konvansiyonel bir okula girmesi için zorlamadılar; evde okuma-yazmayı öğrendi. On yaşındayken, ressam olmak istediğini söyledi, böylece annesiyle babası onu resim okuluna gönderdi. İki yıl sonra, Blake şiir yazmaya başladı. 14 yaşını bitirirken, bir oymacının yanına çırak olarak girdi, çünkü sanat okulu oldukça pahalıydı. Blake’in çırak olarak görevlerinden biri de Westminster Manastırı’ndaki kabir taslaklarını hazırlamaktı. Bu yolla, kariyeri boyunca kendisine esin kaynağı olacak Gotik tarzı da yakından tanıma fırsatı buldu. Yedi yılın sonunda, Blake, Kraliyet Akademisi’ne girdi.

1782’de William Blake, okuma yazması olmayan, Catherine Boucher isimli bir kadınla evlendi. Blake, ona okuma-yazmayı ve teknik ressamlığı öğretti. Daha sonra, Catherine Boucher, Blake’e şiirlerinin yazımında ve basımında yardım etti.1784’te Blake, James Parker adlı arkadaşıyla bir yayınevi kurdu, fakat bu macera birkaç yıl sonra sona erdi. Bundan sonra, oymacılık ve illustratörlükle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştı. Eşinin ardından, Blake, kardeşi Robert’ı da resim ve oymacılık konusunda eğitmeye başladı. 1787 kışında Robert hastalandı ve büyük bir ihtimalle tüberkülozdan, öldü. Robert’ın ölümünden sonra, Blake, kardeşinin ruhunun “ellerini neşeyle çırparak” tavana doğru yükseldiğini gördü.

Blake, Robert’ın ruhunun onu ziyaret etmeye devam ettiğine inandı ve “Songs of Innocence” ve diğer “aydınlatılmış” çalışmalarında kullandığı basım metodunu Robert’in kendisine bir rüyada öğrettiğini iddia etti.

Blake’in yayınlanan ilk çalışması, klasik örneklere öykünerek yazdığı, acemilik dönemi şiirlerinden oluşan “Poetical Sketches” (1783)’di. Blake’in şiirleri, savaşa, tiranlığa, Kral III. George’un Amerikan Kolonileri’ne karşı tutumuna itiraz ediyordu.

William Blake, en ünlü kitabı “Songs of Innocence”ı 1789’da yayınladı, bunu 1794’te Songs of Experience takip etti. Bazı okurlar, “Songs of Innocence”ı bir çocuk kitabı olarak değerlendirirken, bir bölümü de, saf ve basit görünen liriklerde eleştirel ipuçları buldu. Bu iki kitapta, aydınlatılmış elyazmalarını hatırlatır biçimde resimlendirilerek basıldı. Metin ve resimler, bakır plakalar halinde basıldı ve her bir resim elde, suluboya kullanılarak tamamlandı.

Blake, Thomas Paine ve Mary Wollstonecraft gibi o zamanların öncü radikal düşünürleriyle ilişki halinde olan bir nonkonformistti. 18.yy’ın neo-klasik geleneklerini hiç bırakmayarak, şiirlerinde ve imajlarında, ideal formların, tabiat gözlemleriyle değil, iç görü aracılığıyla oluşturulması gerektiğini iddia ederek, mantıktan çok düş gücüne öncelik verdi. “The French Revolution” (1791), “America, a Prophecy” (1793), “Visions of the Daughters of Albion” (1793) ve “Europe, a Prophecy” (1794) gibi çalışmalarında, İngiliz monarşisine ve genel olarak, 18. yy’ın politik ve sosyal tiranlığına karşı olduğunu belirtti. “The Book of Urizen” (1794)in konusu, teolojik tiranlıktı. “The Marriage of Heaven and Hell” (1790-93) adlı düzyazı çalışmasında, Blake, kilise ve devletteki ezici otoriteyi hicvetti.

1800’de William Blake, denizkenarındaki Felpham kasabasına taşındı, burada William Hayley’in himayesinde, 1803’e kadar yaşadı ve çalışmalarını sürdürdü. Yunanca, Latince, İbranice ve İtalyanca’yı kendi kendine öğrendi. Böylece, klasik çalışmaları orijinal dillerinde okuyabilecekti. Felpham’da, onu olgunluk dönemi çalışmalarına hazırlayan, derin ruhani anlayışları tecrübe etti, 1804 ile 1820 arasında, Blake tarafından, büyük düşsel epikler yazıldı ve resmedildi. “Milton” (1804-08), “Vala, or The Four Zoas” (1797; 1800’den sonra tekrar yazıldı.) ve “Jerusalem” (1804-20) adlı çalışmalarının, ne geleneksel bir olay örgüsü, karakteri veya uyağı, ne de ölçüsü vardı. Bunlar, yeni ve daha yüksek bir çeşit masumiyeti düşündürüyorlardı, insan ruhunun mantık üzerindeki zaferi.

William Blake, şiirinin herkes tarafından okunup, anlaşılabileceğine inandı, fakat görüşlerini, popüler olmak için kurban etmemeye de önceden karar vermişti. 1808’de, Kraliyet Akademisi’nde bazı suluboya çalışmalarını sergiledi ve 1809 Mayısında, bazı çalışmalarını, ağabeyi James’in evinde sergiledi. Sergiyi görenlerin bir bölümü, Blake’in sanatsal becerisini överken, bazıları da resimlerin “korkunç” olduğunu düşündü, bir kaçı Blake’in aklını kaçırmış olduğunu varsaydı. Blake’in şiirleri, toplumun geneli tarafından fazla bilinmiyordu, ama 1816’da yayınlanan “A Biographical Dictionary of the Living Authors of Great Britain and Ireland”da Blake’e de yer verildi. “Songs of Innocence and of Experience”in bir kopyası kendisine ödünç olarak verilen, Samuel Taylor Coleridge, Blake’i “deha” olarak gördü ve Wordsworth pek çok şarkının yeniden baskısını yaptı. Charles Lamb, “Songs of Innocence”dan “The Chimney Sweeper”ın bir kopyasını “Chimney-Sweeper's Friend, and Climbing Boys' Album”(1824) için James Montgomery’ye gönderdi, Robert Southey, Blake’in sergisine katılmıştı, ve “Poetical Sketches”den “Mad Song”u, “The Doctor” (1834-1837) adlı derlemeye dahil etti.

Yoksulluk içinde geçen son yıllarında, kendilerini “the Ancients” olarak adlandıran bir grup genç sanatçı, Blake’i yüreklendiriyordu. 1818’de William Blake, John Linnell ile tanıştı, bu genç sanatçı, Blake’e hem finansal açıdan yardım etti, hem de çalışmalarına tekrar ilgi duymasını sağladı. 1827’deki ölümüne kadar çizimlerinin üzerinde çalıştığı, [Dante]’nin İlahi Komedyası’nda da illustrasyonları tasarlamak için Blake’i görevlendiren de Linnell’di.

KAYNAKLAR: [1]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki